CZY MOGĘ ZABRAĆ...

SZUKAJ

...W BAGAŻU DO SAMOLOTU?

Czy można spakować alkohol do bagażu podręcznego?

Bagaż podręczny:

bagaż podręczny samolot

Bagaż nadawany:

bagaż nadawany samolot

Zabranie ze sobą alkoholu w bagażu podręcznym podlega takim samym zasadom jak każde inne płyny - jedna butelka/puszka nie może przekraczać 100ml. Limit alkoholi w bagażu nadawanym zależy od stężenia alkoholowego. Jeżeli alkohol posiada mniej niż 24% alkoholu (czyli na przykład wino lub piwo) - wtedy nie obowiązuje żaden limit ilościowy (dopóki bagaż nie przekracza wagi dozwolonej dla lini lotniczej). Jeżeli stężenie alkoholu znajduje się w przedziale 24-70% można zabrać ze sobą łącznie do 5 litrów takich alkoholi. Alkohol powyżej 70% jest traktowany jako niebezpieczny (łatwopalny), więc jest zabroniony zarówno w bagażu podręcznym, jak i nadawanym.